VÝSLEDKOVÁ VOLEBNÍ LISTINA

Oznámení | 15. 10. 2021

Dne 14. 10. 2021 byl v doplňujících volbách do školské rady za žáky zvolen:

KRAJSA Jan, 18 let, žák třídy 4. ZL

 

Výsledky volených kandidátů:

1) JELÍNKOVÁ Adéla, 18 let, žákyně třídy 3. ZL – nezapočítatelné hlasy

2) JUHAŇÁK Adam, 18 let, žák třídy 3. ZL – 11,54% hlasů

3) KRAJSA Jan, 18 let, žák třídy 4. ZL – 88,46% hlasů

4) SVĚTINSKÁ Alžběta, 19 let, žákyně třídy 2.B PS – nezapočítatelné
hlasy
5) CHALOUPKOVÁ Hana, 48 let, odborný referent – nezapočítatelné
hlasy
6) VAŠÁTOVÁ Kateřina, 45 let, obchodní ředitelka – nezapočítatelné
hlasy

5 hlasovacích lístků není možné započítat z důvodu zatržení většího počtu kandidátů.

 

Dne 14. 10. 2021 byla v doplňujících volbách do školské rady za pedagogy zvolena:

Mgr. KRINČEVOVÁ Lenka, 30 let, pedagog

počtem 16 hlasů.

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • ID schránka: d3pup6u
  • e-mail: skola@grohova.cz