Přijímací řízení

Vyhlašujeme výsledky II. kolo přijímacího řízení pro maturitní obor Praktická sestra rok 2022–2023

Studijní obor Přijímací zkouška - písemná,  - praktickáPočet přijímaných  StudiumPotvrzení
kód oboru název oboru státní školní žáků forma délka ukončení lékaře
53-41-M/03Praktická sestraČJ, MBIO čl., KNx60denní4maturitní zkouška
78-42-M/04Zdravotnické lyceumČJ, MBIO čl., KNx30denní4maturitní zkouškax
53-41-H/01Ošetřovatelxx25denní3výuční list
tabulka

Tři kroky a jsi v cíli

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Krok 1

Přihlášku k nám na školu musíš poslat do 1. března vyplněnou a potvrzenou tvojí základní školou. Spolu s ní taky potřebujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti. Přihlášku můžeš zaslat poštou nebo přinést osobně v úředních hodinách.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Krok 1

K úspěšnému složení přijímací zkoušky ti pomohou naše ukázkové testy a prezentace.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Krok 1

Jakmile ti přijde oznámení o přijetí, pošli nám Zápisový lístek - odevzdáním se stáváš studentem. Lístek musíš odevzdat do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na našem webu. Zápisový lístek ti dají nebo už dali na základní škole.

Chcete se nás na něco zeptat?

  Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • ID schránka: d3pup6u
  • e-mail: skola@grohova.cz