Přijímací řízení

Vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení pro všechny obory dne 22. června 2021.Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021–2022:

Zdravotnické lyceum - výsledky

Praktická sestra - výsledky

Ošetřovatel - výsledky

Milí uchazeči, zveřejnili jsme pro vás termíny a kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021–2022

Informací o přijímacím řízení najdete na portálu MŠMT nebo Cermatu, na kterém si také můžete procvičit ukázkové testy.

Studijní obor Přijímací zkouška - písemná,  - praktickáPočet přijímaných  StudiumPotvrzení
kód oboru název oboru státní školní žáků forma délka ukončení lékaře
53-41-M/03Praktická sestraxČJ, BIO čl., KNx60denní4maturitní zkouška
78-42-M/04Zdravotnické lyceumČJ, MBIO čl., KNx30denní4maturitní zkouškax
53-41-H/01Ošetřovatelxx25denní3výuční list
tabulka

Uchazeč je povinen před přijímacím řízením předložit doklad o negativním výsledku na Covid19. Více informací najde v dokumentu MŠMT - Mimořádné opatření. (zde)

Tři kroky a jsi v cíli

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Krok 1

Přihlášku k nám na školu musíš poslat do 1. března vyplněnou a potvrzenou tvojí základní školou. Spolu s ní taky potřebujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti. Přihlášku můžeš zaslat poštou nebo přinést osobně v úředních hodinách.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Krok 1

K úspěšnému složení přijímací zkoušky ti pomohou naše ukázkové testy a prezentace.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Krok 1

Jakmile ti přijde oznámení o přijetí, pošli nám Zápisový lístek - odevzdáním se stáváš studentem. Lístek musíš odevzdat do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na našem webu. Zápisový lístek ti dají nebo už dali na základní škole.

Chcete se nás na něco zeptat?

  Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • e-mail: skola@grohova.cz