SVČ

Středisko volného času si klade za cíl poskytovat prostor pro společenský život a zájmovou činnost jak žákům naší školy, tak i externím žákům a studentům jiných středních, vyšších odborných a vysokých škol v jejich volném čase.

Středisko chce také pomáhat mladým lidem na cestě k sebepoznání, seberealizaci a nalezení jejich duchovního rozměru.

Jakékoli dotazy rád zodpoví vedoucí SVČ MgA. Dominik Filip na adrese: svc@grohova.cz

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • ID schránka: d3pup6u
  • e-mail: skola@grohova.cz