zdravotnická škola Brno zdravotnické školy církevní škola církevní školy Brno

Uchazeči

II. kolo přijímacího řízení

V průběhu května bude vypsáno II. kolo přijímacího řízení na obory Praktická sestra a Ošetřovatel. Kritéria (obdobná jako v I. kole) a počty volných míst budou doplněny dodatečně. V tuto chvíli je však již možné podávat přihlášky ke vzdělání v těchto oborech.

Kritéria přijímacího řízení pro 2. kolo: ZDE

Kritéria přijímacího řízení pro přijímání cizinců ve 2. kole: ZDE

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019–2020

Praktická sestra – výsledky

Zdravotnické lyceum – výsledky

Ošetřovatel – výsledky

Přijímací řízení ve školním roce 2018–2019 pro studijní obory ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM, PRAKTICKÁ SESTRA, OŠETŘOVATEL.
Počet přijímaných uchazečů pro obor Zdravotnické lyceum: 30, Praktická sestra: 60, Ošetřovatel: 25.
Kritéria přijímacího řízení – ZDE

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • e-mail: skola@grohova.cz