zdravotnická škola Brno zdravotnické školy církevní škola církevní školy Brno

Uchazeči

Přijímací řízení ve školním roce 2020–2021 pro studijní obory ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM, PRAKTICKÁ SESTRA, OŠETŘOVATEL.
Počet přijímaných uchazečů pro obor Zdravotnické lyceum: 30, Praktická sestra: 60, Ošetřovatel: 25.

Termíny přijímacího řízení: ZDE.

Kritéria přijímacího řízení pro II. kolo obor Praktická sestra: ZDE

Kritéria přijímacího řízení pro III. kolo obor Ošetřovatel: ZDE

Kritéria přijímacího řízení pro II. kolo obor Ošetřovatel: ZDE

Kritéria přijímacího řízení pro I. kolo: ZDE

Kritéria přijímacího řízení pro přijímání cizinců pro I. kolo: ZDE

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • e-mail: skola@grohova.cz