zdravotnická škola Brno zdravotnické školy církevní škola církevní školy Brno

Studijní obory

53–41-M/03 – Praktická sestra 

 • čtyřletý maturitní obor připravující žáky k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo lékaře poskytuje ošetřovatelskou péči dětem (s výjimkou novorozenců) i dospělým a podílí se na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči.
 • Absolvent se uplatní ve všech typech zdravotnických zařízení.

 

78–42-M/04 – Zdravotnické lyceum 

 • čtyřletý maturitní obor, který připravuje žáky ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách v oborech lékařských, zdravotnických, sociálních apod.

 

53–41-H/01 – Ošetřovatel 

 •  tříletý učební obor, který připravuje žáky pro práci zdravotnických pracovníků poskytujících základní ošetřovatelskou péči.

Kontakt

 • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
 • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
 • Redizo: 600019900
 • IZO: 110009541
 • IČO: 27 681 866
 • Čú: 35-4784430217/0100
 • tel: 541 210 705
 • fax: 541 241 576
 • e-mail: skola@grohova.cz