víra střední škola zdravotnictví poslání Grohova církevní škola péče

Školská rada

Školská rada:

Mgr. Martin Novák – předseda

S. M. Antonie Říhová

Janna Ivancenco

Základní dokumenty:

Jednací řád

Volební řád

Zřizovací listina

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • e-mail: skola@grohova.cz