zdravotnická škola Brno zdravotnické školy církevní škola církevní školy Brno

Řekli o nás

Napsaly o nás Diecézní noviny:

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola -3. 4. 2013 se na Základní škole Brno, Holzova 1 konal výukový pořad  první pomoci pro žáky 8. a 9.ročníků, který si pro ně připravili studenti Vaší školy pod vedením paní  Ludmily Staňkové. Program byl skutečně velmi pečlivě a odborně připravený, žáky zaujal a navíc jim předal mnoho informací (teoretických i praktických) o hlavních zásadách a postupu při poskytování první pomoci.

Ráda bych Vám tímto způsobem poděkovala řediteli školy, že jeho konání u nás umožnil, a také paní profeserce a jejím studentům za velmi milý přístup, názorné ukázky i cenné rady.

S pozdravem Mgr. Martina Trčková, výchovná poradkyně pro II.stupeň

Studenti – Když se řekne církevní škola, každý nevěřící student se bojí začít do ní chodit, protože by se mu kamarádi smáli. Jenže tím pádem to nejsou praví kamarádi. Když jsem se hlásila na církevní školu, taky jsem často slýchala různé narážky a bála jsem se, že ztratím své přátele, ale po nastoupení na tuto školu jsem zjistila, že až tady jsem našla kamarády, kteří si na ně jenom nehrají.

Samozřejmě tím nechci říct, že bychom neměli problémy mezi sebou, ale je tu výhoda, že kdykoliv něco potřebujeme, můžeme zajít za naší třídní učitelkou, zástupkyní nebo i za panem ředitelem a všechno nám pomůžou vyřešit. To je jeden z důvodů proč církevní školu zvolit. Ale myslím, že tomu tak nemusí být na všech církevních školách! Jen můžu říct, že u nás na škole jsme velká rodina, kde si jsou všichni rovní bez ohledu na to, jestli jste věřící nebo ne!

Bojíte se navštěvovat naši školu z důvodu, že nejste věřící, nebojte se, neovlivní to negativně ani vás ani vaše přátele. Jen se dozvíte něco více o Bohu a věřících kamarádech, které poznáte ve škole. Vyučuje se u nás náboženství, kde se dozvíš spousty dobrých věcí, které budeš využívat celý život a které ti ho můžou i usnadnit. Každý student a učitel tolerují to, že jsou ve třídě nevěřící, a proto se můžeš na cokoliv zeptat, rádi ti odpoví na všechny tvé otázky. Náboženství vyučuje řádová sestřička nebo kněz, ale nemysli si, oni taky znají módu, moderní hudbu atd.

Celkově už jen můžu říct, že pokud se někdo rozhoduje mezi zdravotními školami můžu přísahat, že se ti bude u nás líbit jak z důvodu, že jsme kamarádští, tak i to, že máme učitele, kteří nás připraví nejen na maturitu, ale i na překážky, které musíme v životě překonávat.

žákyně 2. ročníku oboru Zdravotnický asistent

Napsaly o nás Bystrcké noviny:

Vážený pane řediteli,

ve čtvrtek 11. 6. 2009 proběhl na naší škole projektový den zaměřený na dopravní výchovu. Byli jsme rádi, že v rámci této akce jsme mohli zařadit i Preventivní program První pomoci, který  Vaše škola připravuje. Vaši studenti pod vedením paní profesorky Staňkové prokázali obrovské znalosti a dovednosti. Svým pěkným vystupováním, perfektními ukázkami a nadšením dokázali zaujmout nejen naše žáky, ale i učitele. Myslím, že všichni si uvědomujeme, jak velmi důležité jsou základní znalosti z oblasti první pomoci. Věřím, že pro všechny byl tento den příjemný a velmi přínosný,

Vážený pane řediteli, děkuji Vám, že umožňujete studentům zavítat mezi mladší kamarády, oceňuji jejich zodpovědný přístup a zejména prácí paní profesorky Staňkové, která jistě této činností věnuje mnoho svého volného času. Předejte jim, prosím, ještě jednou moje poděkování.

S přáním krásných letních dnů Mgr. Hana Mazancová, ředitelka školy


Absolventi

Hana Minaříková
Jmenuji se Hana Minaříková, studovala jsem CSZŠ na Grohově ulici v letech 2002 – 2006. Nevěděla jsem, kam jít na školu, ale chtěla jsem studovat jednoznačně obor s maturitou a k tomu v přátelském prostředí, což jsem u církevní školy předpokládala. Studium bylo skutečně zajímavé. Pedagogové byli přátelští a ve mně svým pojetím vyuky a přístupem vzbudili zájem o daný obor. Měli jsme jako studenti mnoho příležitostí podílet se na různých akcích školy.

Když měl někdo z nás nějaký problém, pokaždé se našel někdo, kdo mu pomohl jej řešit. Podle mého názoru bylo studium na této škole dobrou volbou.

CSZŠ nás připravila na profesi zdravotní sestry a mnoho mých spolužaček ji nyní s úspěchem vykonává.

Nyní, ve školním roce 2007 – 2008 nastupuji na Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, studijní obor Všeobecné lékařství.

Tereza Beranová
Na Církevní střední zdravotnické škole Grohova jsem strávila nejlepší 4 roky svého dosavadního života. Neumím ani slovy vyjádřit, jaké množství vzpomínek si v sobě díky této škole nosím. Nasbírala jsme zde spoustu vědomostí, získala nové zkušenosti, ale hlavně jsme zde poznala pravé přátele – ať už mezi spolužáky či milými profesory.

Studenti

e-mail od žáka 1. ročníku ze dne 23.8.2007

Milá paní profesorko,

chtěl bych Vás pozdravit a už se strašně těším do školy!! Prázdniny byly super, ale pro mne by nemusely být, rád se učím a chodím do školy.

Staniční sestra LDN-H

Nemocnice Milosrdných bratří, Brno

Martina Lunetová

Spolupráce, která začala na našem pracovišti v školním roce 2006/07 s Církevní střední zdravotnickou školou, v letošním roce úspěšně pokračuje. Studentky pod vedením odborných učitelek se aktivně zapojují do ošetřovatelského procesu na našem oddělení. Při specializovaných úkonech (výběr terapeutického krytí na rány,bazální stimulaci, péče o pacienty se stomii) se zapojují, vyhledávají novinky a interaktivně o nich rozvíjí diskusi s lékařem, ošetřovatelským personálem. Za pomoc, kterou nám tato odborná praxe přináší, děkujeme.

Sdělte nám svůj názor

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • e-mail: skola@grohova.cz