Projekty

Naše škola je zapojena do projektů:


Projekt Rozvoj CSZŠ (reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013781) je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností. Projekt je realizován naší školou v období září 2019 – srpen 2021.

Projekt je realizován v rámci šablon a financován ze zdrojů EU.


Projekt Rozvoj zájmového vzdělávání SVČ při CSZŠ s.r.o. (reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009953) je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. Projekt je realizován naší školou v období leden 2019 – prosinec 2020.

Projekt je realizován v rámci šablon a financován ze zdrojů EU.


Zvýšení odborných znalostí a kompetencí v oblasti norských aktivizačních technik Seniordans a Sittedans

Číslo projektu: EHP-CZ-VETP-1_001

Typ projektu: Projekt odborného vzdělávání a přípravy v rámci programu Vzdělávání

Více informací ZDE.


Studijní stáž v Německu

Více informací ZDE.


Projekt Jazykové vzdělávání pro odbornou veřejnost v medicíně (reg. č. projektu: CZ.1.07/3.2.04/05.0088) je zaměřen na tvorbu a pilotáž modulů výuky cizích jazyků (angličtiny a němčiny) pro pracovníky ve zdravotnictví. Projekt je realizován naší školou v období září 2013 – listopad 2014.


Věda do škol a školáci do vědy:
Systematická příprava k excelenci ve vědě, výzkumu a vzdělávání Projekt je realizován v období 1.8.2014-30.6.2015 (reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0044).


Naše škola je partnerem v projektech EU:


projekt sestricky

Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách. Projekt je naplánován na období únor 2010 – červen 2012 pod označením CZ.1.07/1.1.02/02.0074

Cílem projektu je inovace výuky žáků SZŠ vytvořením systému podpory výuky využívající ICT a moderní aplikace při zpracování medicínských obrazových informací. (Projekt reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0028.)
Somatologie

Nadregionální síť

Ošetřovatelství

Dále jsme se účastnili projektů:


Spolupracujeme s organizací Moravskoslezský kruh.


V letech 2012 – 2014 se škola účastnila projektu EU peníze středním školám.
Výstupem projektu bylo zkvalitnění výuky prostřednictvím kurzů pro učitele cizích jazyků (celkem 9 metodických kurzů a 1 kurzu v zahraničí), absolvování odborných stáží učitelů v zahraničí (celkem dvě odborné vyučující v rakouském Mistelbachu a dvě odborné vyučující v italském Milanu), vytvoření vzdělávacích materiálů – tzv. DUMů v celkovém počtu 240 ks, které jsou k dispozici na nově vytvořeném elektronickém výukovém prostředí na webových stránkách naší školy, skupinové výuky matematiky (rozdělení třídy na menší studijní skupinky a dosažení větší individualizace výuky v dané třídě) a zlepšování vzájemné spolupráce učitelů pomocí pětidenního soustředění.

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • ID schránka: d3pup6u
  • e-mail: skola@grohova.cz