zdravotnická škola Brno zdravotnické školy církevní škola církevní školy Brno

Projekty

Naše škola je zapojena do projektů:


Studijní stáž v Německu

Naše škola vyslala vybrané žáky třetího ročníku na pracovní stáž do zahraničí. Stáž probíhala na přelomu listopadu/prosince roku 2019. Pracovní stáž nahrazuje část povinné praxe a žáci ji absolvovali v rámci programu Erasmus+ v domově pro seniory Pflegewerk v Německu. Žáci byli ubytováni a zaměstnáni přímo v domově, kde vykonávali činnosti dle svého zaměření. Kromě získání pracovních zkušeností v zahraničním prostředí se zdokonalili v němčině a obdrželi mezinárodně platný certifikát Europass.
Se skupinou žáků jel učitel odborné praxe, který žákům pomohl s orientací v novém prostředí, dohlédl na dodržení smluvených podmínek ubytování a praxe a na počáteční období zajistil program pro volný čas (seznámení s městem a okolím, prohlídka kulturních památek, exkurze do zajímavých podniků apod.).

Pobyt v zahraničí trval dva týdny a byl zcela hrazen z prostředků projektu. Další termín odborné stáže je naplánován koncem jara 2020.


Projekt Jazykové vzdělávání pro odbornou veřejnost v medicíně (reg. č. projektu: CZ.1.07/3.2.04/05.0088) je zaměřen na tvorbu a pilotáž modulů výuky cizích jazyků (angličtiny a němčiny) pro pracovníky ve zdravotnictví. Projekt je realizován naší školou v období září 2013 – listopad 2014.


Věda do škol a školáci do vědy:
Systematická příprava k excelenci ve vědě, výzkumu a vzdělávání Projekt je realizován v období 1.8.2014-30.6.2015 (reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0044).


Naše škola je partnerem v projektech EU:


projekt sestricky

Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách. Projekt je naplánován na období únor 2010 – červen 2012 pod označením CZ.1.07/1.1.02/02.0074

Cílem projektu je inovace výuky žáků SZŠ vytvořením systému podpory výuky využívající ICT a moderní aplikace při zpracování medicínských obrazových informací. (Projekt reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0028.)
Somatologie

Nadregionální síť

Ošetřovatelství

Dále jsme se účastnili projektů:


Spolupracujeme s organizací Moravskoslezský kruh.


V letech 2012 – 2014 se škola účastnila projektu EU peníze středním školám.
Výstupem projektu bylo zkvalitnění výuky prostřednictvím kurzů pro učitele cizích jazyků (celkem 9 metodických kurzů a 1 kurzu v zahraničí), absolvování odborných stáží učitelů v zahraničí (celkem dvě odborné vyučující v rakouském Mistelbachu a dvě odborné vyučující v italském Milanu), vytvoření vzdělávacích materiálů – tzv. DUMů v celkovém počtu 240 ks, které jsou k dispozici na nově vytvořeném elektronickém výukovém prostředí na webových stránkách naší školy, skupinové výuky matematiky (rozdělení třídy na menší studijní skupinky a dosažení větší individualizace výuky v dané třídě) a zlepšování vzájemné spolupráce učitelů pomocí pětidenního soustředění.

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • e-mail: skola@grohova.cz