zdravotnická škola Brno zdravotnické školy církevní škola církevní školy Brno

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., tj. zákonem o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky v rámci domény grohova.cz.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný přístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný nebo je jen částečně přístupný: některé informace, které jsou na internetových stránkách publikovány formou hypertextového odkazu na soubor ve formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX či PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 4. září 2019.

Prohlášení bylo revidováno dne 4. září 2019.

Prohlášení bylo vypracováno na základě vlastního posouzení provedeného Církevní střední zdravotnickou školou, s.r.o. vzhledem k požadavkům zákona č. 99/2019 Sb., a metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1;

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. koná vše pro to, aby její internetové stránky dodržovaly žádané podmínky a zůstaly přístupné všem návštěvníkům, a to na základě principu přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodnému podezření, že webová stránka nesplňuje zákonem dané požadavky, můžete směřovat na e-mailovou adresu web@grohova.cz či se na nás obrátit telefonicky na č. +420 541 210 705.

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislostí s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek, kontaktujte přímo ředitele školy Mgr. Davida Kasana, a to na e-mailu: kasan@grohova.cz. Můžete rovněž využít kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Další sdělení

Pokud je text na internetové stránce špatně čitelný (příliš malé či naopak velké písmo), lze jej zvětšit/zmenšit za pomoci klávesové zkratky: pro zvětšení stisknete zároveň klávesy CTRL a +, pro zmenšení CTRL

Dokumenty ke stažení se na internetových stránkách objevují nejčastěji ve formátu *.doc(x) a *.pdf. K jejich prohlížení je možné využít řady na internetu zdarma dostupných programů. Např. lze stáhnout programy Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je přímo integrována aplikace jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • e-mail: skola@grohova.cz