Praktická sestra

Chtěl/a bys umět odebírat krev, aplikovat injekci, měřit krevní tlak nebo pečovat o rány pacientů? Láká tě nemocniční prostřední?

Chceš znát odpovědi na otázky: Jak pracuje srdce? Co je to infarkt myokardu? Kudy vedou cévy a jak probíhá srážení krve? Jak mohu pomoci člověku po zásahu elektrickým proudem?

V tom případě je pro Tebe povolání Praktické sestry správnou volbou!

Proč studovat právě Praktickou sestru?

Práci máš zajištěnou!

Práce zdravotnického pracovníka byla, je a vždy bude žádaným a potřebným povoláním! Nemocní lidé vyžadují odbornou zdravotnickou péči.

Prestižní povolání

Práce zdravotní sestry je vysoce odborné povolání, kde jsou nutné znalosti a praktické dovednosti. Budeš úzce spolupracovat s lékaři a dalšími vysoce kvalifikovanými zdravotníky.

Zajímavé předměty, které Tě budou bavit!

První pomoc, latina, ošetřovatelství, somatologie, klinická propedeutika a mnoho dalších odborných předmětů, ve kterých se dozvíš vše potřebné pro Tvé budoucí povolání. Během studia Tě čekají zajímavé exkurze (hemodialýza, anatomické muzeum, transfúzní stanice apod.).

Dostatek praxe!

Během studia absolvuješ praxi v nemocnicích na různých odděleních, seznámíš se s chirurgií, internou, dětským oddělením a mnoha dalšími. Naučíš se všechny odborné výkony a budeš umět pečovat o pacienty.

Psychologie jako základ

Znalosti předmětu Psychologie a komunikace, jsou základem pro práci praktické sestry, která musí umět komunikovat s pacienty a musí si umět poradit v různých náročných situacích. Studium psychologie Ti zajistí poznání psychiky jedince, psychických změn během vývoje jedince, psychologii nemocných, relaxační techniky a mnoho dalších.

Po škole rovnou do práce

Po ukončení studia oboru Praktická sestra můžeš pracovat v nemocnici, u ambulancích lékařů nebo v jiném zdravotnickém zařízení. Jsi plně kvalifikovaná Praktická sestra!

Po škole na vošku nebo výšku

Po maturitě můžeš pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole, kde se Ti otevírá možnost studovat velké množství oborů, díky kterým si prohloubíš a rozšíříš kvalifikaci. Jako třeba: Fyzioterapie, Nutriční terapeut, Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Zubní technik, Záchranář… A to zní dobře!

Na maturitu Tě připravíme

Výuku našich studentů zajišťují vysoce kvalifikovaní pedagogové, kteří Tě odborně a přátelsky provedou celým studiem. Naše škola také nabízí semináře maturitních předmětů, které Ti mohou pomoci se splněním cíle.

Škola je i zábava

Škola nabízí velké množství zájmových kroužků.  Chceš hrát volejbal, zpívat, hrát divadlo, psát do časopisu, nebo posílit praktické dovednosti z první pomoci? Pojď do toho! Během školního roku pořádáme zajímavé akce – pojedeš na „adapťák, lyžák, cyklisťák“, zúčastníš se Benefice sv. Anežky nebo Sportovního dne.

Fajn parta 🙂

U nás se seznámíš nejen s bezvadnými spolužáky, ale i učiteli. Jsme malá škola, všichni se tu známe a vládne tu pohodová, až rodinná atmosféra.

Kde se uplatníš?

Můžeš jít přímo do praxe a vybrat si pracoviště, které sis během studia oblíbil/a, ať to je chirurgie, ortopedie, kardiologie, neurologie, dětské oddělení, domov pro seniory, hospic a mnoho dalších.

Nebo můžeš po maturitě zamířit na vysokou školu a potom? Staneš se třeba záchranářem, fyzioterapeutem, zdravotní sestrou, porodní asistentkou, veterinářem, sociálním pracovníkem.

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • ID schránka: d3pup6u
  • e-mail: skola@grohova.cz