Ošetřovatel

Jsi společenský a rád pomáháš druhým? Chceš se umět postarat o nemocného a zajistit jeho potřeby? Chceš umět základy ošetřovatelství, první pomoci a vyzkoušet si jak to chodí v nemocnici v běžném provozu?  Tak už nic nehledej a pojď mezi nás.

Staneš se ošetřovatelem, který je nedílnou součástí zdravotnického týmu. Naučíš se pečovat o nemocné a věnovat se jejich základním potřebám.

Naši studenti velmi často pomáhají i během studia, protože je o ně velký zájem. Díky tomu si rozšiřují své znalosti.  Každý náš absolvent, pokud chce pracovat, tak se o něj nemocnice perou.

Proč studovat právě obor OŠETŘOVATEL?

Práci máš zajištěnou!

Práce zdravotnického pracovníka byla, je a vždy bude žádaným a potřebným povoláním! Nemocní lidé potřebují zdravotnickou péči. Na trhu práce se o kvalitního ošetřovatele zaměstnavatelé porvou!

Prestižní povolání

Práce zdravotnických pracovníků je odborné povolání, kde jsou vyžadovány jak znalosti, tak praktické dovednosti. Budeš úzce spolupracovat s lékaři, zdravotními sestrami a dalšími vysoce kvalifikovanými zdravotníky. Všechny znalosti a dovednosti můžeš využít v soukromém životě, např. při péči o prarodiče.

Zajímavé předměty, které Tě budou bavit!

První pomoc, ošetřovatelská péče, somatologie, základy epidemiologie a hygieny a mnoho dalších odborných předmětů, ve kterých se dozvíš vše potřebné pro Tvé budoucí povolání. Během studia se také dostaneš na suprové exkurze (tranfúzní stanice, sterilizace, mateřská školka ..).

Dostatek praxe!

Praxe je zařazena již od 2. ročníku studia a navštěvovat budeš různá nemocniční oddělení, domovy pro seniory. Naučíš se organizovat si svou práci a správně pečovat o pacienty.

Psychologie jako základ

Při studiu oboru Ošetřovatel budeš studovat předmět Psychologie a komunikace. Její znalosti jsou základem pro práci zdravotníka, který musí umět komunikovat s různými typy pacientů, musí si umět poradit v různých náročných situacích. Studium psychologie Ti zajistí poznání psychiky jedince, studovat budeš psychologii nemocných, obecnou psychologii, vývojovou, sociální, relaxační techniky a mnoho dalších.

Po škole rovnou do práce

Již po 3 letech studia oboru Ošetřovatel můžeš nastoupit rovnou do nemocnice nebo zdravotnického zařízení, jsi plně kvalifikovaný Ošetřovatel.

Když budeš pilně studovat

Pokud budeš ve studiu úspěšný, můžeš pokračovat 2letou nástavbou na obor Praktická sestra ukončenou maturitou.

Ve škole je i zábava

Škola nabízí velké množství zájmových kroužků.  Chceš hrát volejbal, zpívat, hrát divadlo, psát do časopisu, nebo posílit praktické dovednosti z první pomoci? Pojď do toho! Během školního roku se také pořádají zajímavé akce – pojedeš na adapťák, lyžák, cyklisťák, zúčastníš se Benefice sv. Anežky, sportovního dne …

Fajn parta 🙂

U nás se seznámíš nejen s bezvadnými spolužáky, ale i učiteli. Jsme malá škola, všichni se tu známe a vládne tu pohodová, až rodinná atmosféra.

Kde se uplatníš?

Díky odborné přípravě a osvojeným kompetencím najdeš bez problému uplatnění na trhu práce. Můžeš jít přímo do praxe a vybrat si pracoviště, které sis během studia oblíbil.

Můžeš pracovat v nemocnicích například na neurologii, v léčebně dlouhodobě nemocných, v hospici, v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, v domech s pečovatelskou službou, ústavech sociální péče apod.

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • ID schránka: d3pup6u
  • e-mail: skola@grohova.cz