Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

SPOLEČNÁ ČÁST MZ (státní)

Informace o společné části MZ najdete na www.novamaturita.cz.

PROFILOVÁ ČÁST MZ (školní) pro obor:

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT

ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM