LISTINA KANDIDÁTŮ PRO DOPLŇUJÍCÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY, KTERÉ SE KONAJÍ DNE 14. 10. 2021

Oznámení | 11. 10. 2021

Kandidáti za žáky:

1) JELÍNKOVÁ Adéla, 18 let, žákyně třídy 3. ZL
2) JUHAŇÁK Adam, 18 let, žák třídy 3. ZL
3) KRAJSA Jan, 18 let, žák třídy 4. ZL
4) SVĚTINSKÁ Alžběta, 19 let, žákyně třídy 2.B PS

 

Kandidáti za zákonné zástupce nezletilých
žáků:

1) CHALOUPKOVÁ Hana, 48 let, odborný referent
2) VAŠÁTOVÁ Kateřina, 45 let, obchodní ředitelka

 

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • ID schránka: d3pup6u
  • e-mail: skola@grohova.cz