Přijímací řízení

Milí uchazeči, 3. kolo přijímacího řízení do oboru Ošetřovatel bylo uzavřeno.        

Kritéria Ošetřovatel
Kurzy k přijímacímu řízení
Ukázkový test - základy křesťanské kultury
Ukázkový test - biologie člověka
Prezentace - základy křesťanské kultury
Kritéria - přijímací ŘÍzení
Kritéria - P. ř. pro cizince
JAk podat přihlášku

Tři kroky a jsi v cíli

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Přihlášku k nám na školu musíš poslat do 1. března vyplněnou a potvrzenou tvojí základní školou. Spolu s ní taky potřebujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti. V přihlášce je nutné čitelně vyplnit emailovou adresu, na kterou bude zaslána pozvánka na přijímací řízení.  Přihlášku můžeš poslat poštou nebo poslat osobně v úředních hodinách.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

K úspěšnému složení přijímací zkoušky ti pomohou naše ukázkové testy a prezentace.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Jakmile ti přijde oznámení o přijetí, pošli nám Zápisový lístek - odevzdáním se stáváš studentem. Lístek musí odevzdat do 10 pracovních dní ode dne oznámení o přijetí na našem webu. Zápisový lístek ti dají nebo už dali na základní škole.