Řekli o nás

Živě s Noe – Dvouletá katolická SŠ a MŠ, Kolín a Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o., Brno

Videozáznam ZDE

Studenti zdravotnické školy na Grohové pomáhají v boji proti covidu

Ibrno.cz | Brno, 3. listopadu 2020 – Studenti z Církevní střední zdravotnické školy v Brně se zapojili do boje proti koronavirové pandemii. Na 30 studentů pomáhá na interní ambulanci Fakultní dětské nemocnice, v Nemocnici milosrdných bratří, v nemocnicích v Tišnově nebo v Čáslavi. Následovali tak povolání do služby, vydané jednotlivými kraji. Většina z nich už ale pomáhala jako dobrovolníci ještě před obdržením pracovního příkazu.

Jedním ze studentů, kteří se rozhodli pomoci na nejvytíženějších místech, je i Anna Škvařilová z 3. ročníku oboru Ošetřovatel. Od října pomáhá na odběrovém středisku Městské nemocnice v Čáslavi. „Jsem velice vděčná, že se i já jako student můžu podílet na užitečné pomoci v tak nelehké situaci. Myslím si, že každý zdravotně způsobilý zdravotník by se měl v tomto období zapojit. Nejsme sobečtí, jdeme pomáhat druhým, i když to znamená riziko pro nás i naše blízké. Jednou jsme si toto povolání vybrali, tak se k němu musíme umět i postavit,” říká Anna Škvařilová, která dvakrát až třikrát týdně pomáhá zejména s odebíráním vzorků od pacientů s podezřením na nákazu Covid-19.  

Zatímco v současnosti ještě většina zdravotnických zařízení situaci zvládá, s postupující nákazou bude nejen přibývat nemocných, ale také ubývat zdravotníků. Ti se často ocitají v karanténě. Vrchol krize se očekává v průběhu několika týdnů, proto mnohá zařízení prosí veřejnost o pomoc.


Studenti z Grohovy pomáhají také v Nemocnici Milosrdných bratří, konkrétně v Léčebně dlouhodobě nemocných. Epidemie koronaviru zde výrazně zkomplikovala situaci, protože mnoho zdravotníků je v karanténě. “Za nouzového stavu, kdy je nedostatek personálu, jsme opravdu hodně vytížení. Klienti v této části nemocnice navíc patří mezi nejohroženější populaci v ČR, proto je pro nás, mimo jiné, dodržování správných hygienických postupů na prvním místě,” dodává Darina Dohnálková ze 4. ročníku oboru Zdravotnický asistent, která na oddělení pomáhá již od konce druhého ročníku. “Naštěstí máme dobrou průpravu ze školy i praxí. Víme, jak používat ochranné pomůcky, a poradíme si i s běžnými výkony, takže to pro nás není nové,” doplňuje Darina Dohnálková.

Podle statistik počet zdravotníků nakažených koronavirem stále roste. Kraje vytvořily seznamy studentů zdravotnických škol, které v případě potřeby umisťují na konkrétní pracoviště. “Musím říct, že jsem moc hrdý na naše studenty a studentky. Aniž bychom jim to nabízeli, rozhodli se sami pomoci tam, kde se nikdo z nás nechce ocitnout,” dodává ředitel školy David Kasan.

Církevní střední zdravotnická škola na Grohově ulici v Brně aktuálně vyučuje na 300 studentů v oborech Zdravotnické lyceum, Praktická sestra a Ošetřovatel. Každý rok školu absolvuje 70 studentů, kteří pokračují do praxe nebo v dalším studiu zdravotnických oborů.

Zdroj: ZDE

Český červený kříž školí jak pečovat – Události v regionech
Videozáznam ZDE.

Lektorky dobrovolníky školí nejen v teorii, jako jsou základy práv pacienta, zdravotnické etiky nebo komunikace s nemocným a zdravotnickým personálem, ale umožňují jim i praktický nácvik některých úkonů. Učitelka Lenka Vlčková popisuje: „Účastníci kurzu si mohou vyzkoušet například jak ustlat lůžko bez pacienta nebo s pacientem, jak nemocného na lůžku umýt nebo napolohovat.“ Dobrovolníci se seznámí také s problematikou prevence dekubitů a opruzenin nebo se zásadami podávání stravy.

Učitelky odborných předmětů vykonávají lektorskou činnost, i když se ještě věnují distanční výuce. „Naše učitelky zároveň vedou výuku žáků distanční formou, s těmi, kteří mají stále praktické vyučování, chodí na praxi do nemocnic, natáčí výuková videa a nyní školí několik dní v týdnu dobrovolníky pro nemocnice. Mají můj velký obdiv,“ dodává ředitel Kasan.

V rámci kurzů pro Český červený kříž absolvuje školení na zdravotnické škole sto dvacet dobrovolníků týdně.

Církevní střední zdravotnická škola v Grohově ulici v Brně aktuálně vyučuje na 300 studentů v oborech Zdravotnické lyceum, Praktická sestra a Ošetřovatel. Každý rok školu absolvuje 70 studentů, kteří pokračují do praxe nebo v dalším studiu zdravotnických oborů.

Zdroj: ZDE.

Studenti v boji proti koronaviru

Katolický týdeník | Vydání: 2020/46 Na Bílou horu pro smíření, 10.11.2020

Zhruba tři desítky studentů Církevní střední zdravotnické školy v Brně nyní pracují v několika nemocnicích. Zapojili se tak do boje s koronavirovou pandemií. Jiní studenti nastoupili v nemocnici ve Vizovicích.

 

„Reagovali na povolání do služby vydané jednotlivými kraji. Většina z nich už ale pomáhala jako dobrovolníci ještě před obdržením pracovního příkazu,“ informovala Karola Lucie Kuczynská, učitelka a řeholní sestra kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté rodiny. 

„Jsem moc vděčná, že se mohu podílet na užitečné pomoci v tak nelehké situaci, jakou v současné době naše země prožívá. Jdeme do toho, protože chceme pomoct, i když tím na sebe bereme riziko, že se nakazíme my i naši blízcí,“ svěřila se studentka třetího ročníku ošetřovatelského oboru Anna Škvařilová. Mladá dívka v současné době pomáhá v odběrovém středisku s odebíráním vzorků od pacientů s podezřením na nákazu covid-19 v Městské nemocnici v Čáslavi. 

Studenti pracují také v léčebně dlouhodobě nemocných, která je součástí Nemocnice Milosrdných bratří v Brně. Pandemie zde výrazně zkomplikovala situaci, protože se v karanténě ocitlo mnoho zdravotníků. „Za nouzového stavu, kdy je nedostatek personálu, jsme opravdu hodně vytížení. Klienti v této části nemocnice navíc patří mezi nejohroženější populaci v České republice,“ uvedla Darina Dohnálková ze čtvrtého ročníku oboru zdravotnický asistent.

Průprava ze školy

Práce na tomto oddělení jí není cizí, protože zde pomáhá již druhým rokem. „Máme dobrou průpravu ze školy i praxe. Víme, jak používat ochranné pomůcky, a poradíme si i s běžnými výkony, takže to pro nás není nic nového,“ dodala Darina Dohnálková. „Jsem na naše studentky a studenty moc hrdý! Rozhodli se sami pomoct tam, kde se nikdo z nás nechce ocitnout,“ připomněl ředitel školy David Kasan.  

Zdravotní sestry shání i Nemocnice sv. Kříže v Praze na Žižkově, kterou vlastní Milosrdné sestry sv. Kříže a další katolická organizace. Nedostatek personálu postihl také provoz v Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích – a nemůže za to jen koronavirus, jímž zde dosud onemocnělo čtrnáct pracovnic. „Koncem října cestou do práce při tragické automobilové nehodě uhořely dvě naše zdravotní sestry, velmi oblíbené a zkušené. Toto neštěstí poznamenalo celý kolektiv,“ říká ředitelka církevní nemocnice Zdeňka Vlčková. 

Řešit situaci jim nyní pomáhají studenti, které pro ně sehnal krajský úřad ve Zlíně, a také brigádníci. Díky nim se podle ředitelky daří udržet nemocnici v chodu bez zásadních omezení. To největší, zákaz návštěv, se nemocnice snaží pacientům zmírnit umožněním telefonického kontaktu s jejich blízkými. A alespoň na dálku se jim snaží suplovat také omezení v oblasti duchovní péče. „Mše svaté teď v nemocnici neprobíhají, ale pacienti je mohou sledovat na pokojích ve vysílání televize Noe,“ zakončuje ředitelka. 

LENKA FOJTÍKOVÁ, JIŘÍ GRAČKA

Zdroj: ZDE.


Repubblica Ceca, studenti delle scuole cattoliche per infermieri accanto ai malati

Ragazzi e ragazze, che in diversi istituti cattolici si stanno preparando alla professione infermieristica, hanno accettato di prestare servizio come volontari negli ospedali e nelle case di cura dove c’è mancanza di personale. La pandemia diventa occasione per mettere in pratica gli studi fatti, ma anche per prendersi cura dei malati forzatamente lontani dai propri familiari.

Roberta Barbi – Città del Vaticano

Anche se nella Repubblica Ceca, rispetto alla scorsa settimana in cui si registrava il tasso più alto d’Europa, i casi stanno calando attestandosi su circa novemila nuovi al giorno, non si deve comunque abbassare la guardia, avvertono le autorità sanitarie del Paese. L’emergenza sanitaria chiama in causa anche i giovani che si stanno preparando a diventare infermieri.

L’adesione alla chiamata delle autorità sanitarie

Sono circa una trentina gli studenti della Church Secondary Medical School di Brno che, proprio a causa della pandemia di coronavirus in corso, hanno già potuto mettere in pratica la propria vocazione lavorando in diversi ospedali come quello di Vizovice. „Gli studenti hanno risposto alla chiamata al servizio emanata dalle singole regioni. Tuttavia, la maggior parte di loro aveva già iniziato ad aiutare in forma volontaria“, è la testimonianza di suor Karola Lucie Kuczynská, della Congregazione delle Suore della Misericordia III e insegnante della scuola per infermieri, pubblicata sul sito della Conferenza episcopale ceca.

La testimonianza di una studentessa volontaria

„Sono molto grato di poter contribuire a fornire assistenza in una situazione così difficile come quella che sta attraversando il nostro Paese. Ci impegniamo perché vogliamo aiutare, anche se corriamo il rischio di infettare noi stessi e i nostri cari”, ha confidato Anna Škvařilová, studentessa infermieristica del terzo anno. La ragazza sta attualmente prestando servizio in un centro di raccolta con prelievo di campioni da pazienti con sospetta infezione da Covid-19, presso l’ospedale municipale di Čáslav.

La carenza di personale negli ospedali

Gli studenti lavorano anche nell’ospedale per malati di lunga degenza, che fa parte del Merciful Brothers Hospital di Brno. La pandemia ha complicato in modo significativo la situazione qui, poiché molti professionisti sanitari sono stati messi in quarantena: „In una situazione di emergenza in cui c’è carenza di personale, siamo davvero impegnati“, ha detto Darina Dohnálková, studentessa del quarto anno che non è estranea a lavorare in questo dipartimento, perché è il secondo anno che vi è impegnata: „Abbiamo una buona formazione dalla scuola e dalla pratica. Sappiamo come usare l’equipaggiamento protettivo e possiamo anche gestire prestazioni normali, quindi non è una novità per noi „.

Cure, ma anche vicinanza e sostegno spirituale ai malati

C’è bisogno di infermieri anche presso l’Ospedale Della Croce a Praga-Žižkov, di proprietà delle Suore Misericordiose di S. Croci e di altre organizzazioni cattoliche. La mancanza di personale ha influito anche sul funzionamento del Merciful Brothers Hospital di Vizovice, non solo a causa del coronavirus, tanto che finora qui sono stati mandati quattordici studenti. Grazie a loro, secondo il direttore, è possibile mantenere in funzione l’ospedale senza grosse restrizioni. L’impegno maggiore, dato il divieto di visite, è cercare di alleviare la sofferenza dei pazienti consentendo il contatto telefonico con i propri cari. E almeno a distanza, si sta anche cercando di fornire loro alcuni elementi di cura spirituale: la Santa Messa, ad esempio, non si svolge in ospedale, ma i pazienti possono guardarla nelle stanze attraverso Noah TV. „Sono molto orgoglioso dei nostri studenti! Hanno deciso di aiutare dove nessuno di noi vuole trovarsi „, ha detto, infine, il preside della scuola David Kasan.

Učitelky školí dobrovolníky

Katolický týdeník (48, 2021)

Více než dvě stě dobrovolníků pro nemocnice a domovy pro seniory už proškolily učitelky Církevní střední zdravotnické školy Grohova v Brně.

„Bylo mi jasné, že je to pro jednu organizaci příliš náročný úkol. To byl důvod, proč jsem paní ředitelce Českého červeného kříže (ČČK) Brno Ivaně Holáskové nabídl volné kapacity našeho Centra zdravotnického sociálního vzdělávání včetně lektorek. Ty jsou totiž zároveň odbornými učitelkami naší školy,“ zdůvodnil iniciativu ředitel školy David Kasan. „Jsme za tuto nabídku nesmírně vděční. Panu řediteli a všem, kdo se zapojili, patří mimořádné poděkování. Svým způsobem nás totiž zachránili. V té době jsme totiž měli pět set zájemců o kurz. K dnešnímu dni jich je ale už téměř osm set, což je obrovské číslo. Počítáme s tím, že budeme dobrovolníky proškolovat až do konce listopadu,“ informovala ředitelka ČČK Brno Ivana Holásková. Podle ředitele Kasana je dobře, že se škola může v náročné době boje s onemocněním covid-19 podílet na ulehčení práce v nemocnicích a sociálních zařízeních. „Situace ve zdravotnictví je velmi vážná. Jsem duší učitelka a mým životním posláním je předávat dál své profesní zkušenosti, proto jsem se ráda zapojila,“ svěřila se Michaela Paterová. Zároveň dodala, že si velmi váží nasazení všech dobrovolníků, protože je jí jasné, že jdou všichni pomáhat s vědomím, že se mohou nakazit. „Kvůli těmto rizikům se je snažíme během přípravy a školení co nejlépe odborně připravit – a to hlavně v oblasti ochrany sebe sama,“ upozornila učitelka. Dále v Brně školí dobrovolníky ve Vyšší odborné škole zdravotnické v Kounicově ulici, ve Střední zdravotnické škole v Jaselské ulici a v Nemocnici u Milosrdných bratří. „Proškolení dobrovolníci už pomáhali ve strážnickém domově pro seniory, kyjovské nemocnici a brněnské fakultní nemocnici v Bohunicích. Primárně se s nimi ale počítá, kdyby bylo zapotřebí otevřít polní nemocnici na brněnském výstavišti. Tam by jich sloužilo určitě okolo dvou stovek,“ připomněla ředitelka ČČK Brno Ivana Holásková. LENKA FOJTÍKOVÁ

Zdroj: ZDE.

Absolventi

Hana Minaříková

Jmenuji se Hana Minaříková, studovala jsem CSZŠ na Grohově ulici v letech 2002 – 2006. Nevěděla jsem, kam jít na školu, ale chtěla jsem studovat jednoznačně obor s maturitou a k tomu v přátelském prostředí, což jsem u církevní školy předpokládala. Studium bylo skutečně zajímavé. Pedagogové byli přátelští a ve mně svým pojetím vyuky a přístupem vzbudili zájem o daný obor. Měli jsme jako studenti mnoho příležitostí podílet se na různých akcích školy.

Když měl někdo z nás nějaký problém, pokaždé se našel někdo, kdo mu pomohl jej řešit. Podle mého názoru bylo studium na této škole dobrou volbou.

CSZŠ nás připravila na profesi zdravotní sestry a mnoho mých spolužaček ji nyní s úspěchem vykonává.

Nyní, ve školním roce 2007 – 2008 nastupuji na Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, studijní obor Všeobecné lékařství.

Tereza Beranová

Na Církevní střední zdravotnické škole Grohova jsem strávila nejlepší 4 roky svého dosavadního života. Neumím ani slovy vyjádřit, jaké množství vzpomínek si v sobě díky této škole nosím. Nasbírala jsme zde spoustu vědomostí, získala nové zkušenosti, ale hlavně jsme zde poznala pravé přátele – ať už mezi spolužáky či milými profesory.

Studenti

e-mail od žáka 1. ročníku ze dne 23.8.2007
Milá paní profesorko,
chtěl bych Vás pozdravit a už se strašně těším do školy!! Prázdniny byly super, ale pro mne by nemusely být, rád se učím a chodím do školy.

Staniční sestra LDN-H

Nemocnice Milosrdných bratří, Brno

Martina Lunetová

Spolupráce, která začala na našem pracovišti v školním roce 2006/07 s Církevní střední zdravotnickou školou, v letošním roce úspěšně pokračuje. Studentky pod vedením odborných učitelek se aktivně zapojují do ošetřovatelského procesu na našem oddělení. Při specializovaných úkonech (výběr terapeutického krytí na rány,bazální stimulaci, péče o pacienty se stomii) se zapojují, vyhledávají novinky a interaktivně o nich rozvíjí diskusi s lékařem, ošetřovatelským personálem. Za pomoc, kterou nám tato odborná praxe přináší, děkujeme.

Sdělte nám svůj názor