Projekty

Naše škola je zapojena do projektů:


Projekt Inovace CSZŠ Grohova (reg. č. projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003769) je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin. Projekt je realizován naší školou v období února 2023 – červenec 2025.

Projekt je realizován v rámci šablon a financován ze zdrojů EU.


Naše škola je partnerem v projektech EU:

Somatologie

Nadregionální síť

Ošetřovatelství