Informace pro první ročníky

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků se uskuteční 20.6. v 16:00 v budově školy.  
Adaptační kurzy 2023 – 1. APS

Adaptační kurzy 2023 – 1. BPS

Adaptační kurzy 2023 – 1. ZL

Adaptační kurzy 2023 – 1. OS

Dotazník pro obor ZL (2. cizí jazyk)

Důležité termíny ve školním roce 2023/24


Informace o praktické výuce

Informace o školní jídelně

Učebnice pro první ročníky