Projekty

Naše škola je zapojena do projektů:


Projekt Rozvoj CSZŠ (reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013781) je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností. Projekt je realizován naší školou v období září 2019 – srpen 2021.

Projekt je realizován v rámci šablon a financován ze zdrojů EU.

Naše škola je partnerem v projektech EU:

Somatologie

Nadregionální síť

Ošetřovatelství