Zahájení školního roku 2020–2021

Oznámení | 21. 08. 2020

Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září 2020.

V 8.00 hod. se žáci sejdou ve svých třídách s třídní učitelkou/učitelem. Přestože v budově školy není povinnost nosit roušku, jsou žáci povinni vzít si ji s sebou na slavnostní mši svatou (jedná se o hromadnou akci nad 100 lidí), která proběhne v 8.30 hod. v kostele Svaté Rodiny, Grohova 14/16. Po skončení mše svaté budou v čase od 10.00 – 11.00 hod. řešeny organizační záležitosti ve škole v jednotlivých třídách. Kromě zmíněné roušky je třeba mít s sebou poznámkový blok a psací potřeby.

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • ID schránka: d3pup6u
  • e-mail: skola@grohova.cz