zdravotnická škola Brno zdravotnické školy církevní škola církevní školy Brno

Volby do školské rady

Listina kandidátů pro doplňující volby do školské rady, které se konají dne 2. 10. 2018

Kandidáti za pedagogické pracovníky:

NĚMCOVÁ Lenka, Mgr., 27 let, učitelka

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • e-mail: skola@grohova.cz