ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Oznámení | 30. 08. 2021

Školní rok začíná ve středu 1. září 2021.

V 8.00 hod. se žáci sejdou ve svých třídách s třídní učitelkou/učitelem. Poté bude v 8.30 hod. slavnostní mše svatá v kostele Svaté Rodiny, Grohova 14/16 (v budově školy). Po skončení mše svaté budou asi do 10.30 hod. řešeny organizační záležitosti ve škole v jednotlivých třídách.

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • e-mail: skola@grohova.cz