DOPLŇUJÍCÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Oznámení | 01. 10. 2021

Ve čtvrtek 14. října 2021 se uskuteční doplňující volby do školské rady při CSZŠ s.r.o., Grohova 14/16 Brno. Kandidáty mohou být zletilí žáci školy nebo zákonní zástupci nezletilých žáků. 

Zájemci se nahlásí Mgr. Markétě Maštalířové do pátku 8. října 2021 na mail mastalirova@grohova.cz

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • e-mail: skola@grohova.cz