Účast žáků na festivalu kazuistik

Školní akce | 12. 04. 2019

Festivalu ve Zlíně „Moje nejzajímavější kazuistika“ se 27. března 2019 zúčastnili Bernadeta Nečesalová a Kateřina Mitričová z třídy 3. A ZA. Jejich kazuistika s názvem Paliativní péče o nemocného s CMP a melanomem zaujala nejen posluchače, ale i odborné poroty. Téma paliativní péče se stává nyní velice diskutovanou otázkou vzhledem k nárůstu případů, kde se tato péče aplikuje. Žákyně danou problematiku spolu s tématem Bazální stimulace přednesla na vysoké odborné úrovni.

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • ID schránka: d3pup6u
  • e-mail: skola@grohova.cz