Studijní stáž v Německu

Školní akce | 18. 02. 2019

Naše škola vyslala vybrané žáky třetího ročníku na pracovní stáž do zahraničí. Stáž probíhala na přelomu listopadu/prosince roku 2019. Pracovní stáž nahrazuje část povinné praxe a žáci ji absolvovali v rámci programu Erasmus+ v domově pro seniory Pflegewerk v Německu.

Žáci byli ubytováni a zaměstnáni přímo v domově, kde vykonávali činnosti dle svého zaměření. Kromě získání pracovních zkušeností v zahraničním prostředí se zdokonalili v němčině a obdrželi mezinárodně platný certifikát Europass.
Se skupinou žáků jel učitel odborné praxe, který žákům pomohl s orientací v novém prostředí, dohlédl na dodržení smluvených podmínek ubytování a praxe a na počáteční období zajistil program pro volný čas (seznámení s městem a okolím, prohlídka kulturních památek, exkurze do zajímavých podniků apod.).

Pobyt v zahraničí trval dva týdny a byl zcela hrazen z prostředků projektu.

Další termín odborné stáže je naplánován koncem jara 2020.

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • ID schránka: d3pup6u
  • e-mail: skola@grohova.cz