Spolu po Covidu

Oznámení | 01. 10. 2021

Ve dnech 22.- 24.9.2021 proběhla realizace výzvy Spolu po Covidu. Projekt pomohl navázat nové vztahy mezi spolužáky a pedagogy a obnovit vztahy již existující, které byli kvůli distanční výuce dosti omezené.  Dále pak přinesl nové podněty v oblasti globálního vzdělávání, kdy se žáci společně s pedagogy vydali na cestu hledání odpovědí na otázky, které jsou pro současnou společnost výzvou.

Dále se nám podařilo naplnit tyto cíle:

 1. pozitivně naladit žáky při přechodu do nové školy
 2. budování žákovského kolektivu a navázat na Adaptační kurz z minulého roku
 3. umožnit vznik dobrého vztahu učitel – žák 
 4. napomoci vytvoření funkční sociální skupiny a stmelení žákovského kolektivu
 5. podnítit pozitivní změnu v sebepojetí žáka
 6. seznámit učitele a žáky s konceptem globálního a rozvojového vzdělávání

Výzvy se zúčastnili žáci 1. a 2. ročníku oboru ošetřovatel a byla realizována ve Středisku ekologické výchovy Kaprálův mlýn, kterou  provozuje Junák – svaz skautů a skautek ČR.

 

Kontakt

 • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
 • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
 • Redizo: 600019900
 • IZO: 110009541
 • IČO: 27 681 866
 • Čú: 35-4784430217/0100
 • tel: 541 210 705
 • fax: 541 241 576
 • ID schránka: d3pup6u
 • e-mail: skola@grohova.cz