Spolu po Covidu

Oznámení | 30. 08. 2021

Naše škola se zapojila do výzvy Spolu po Covidu. Jedná se o třídenní pobytový program pro žáky 1. a 2. ročníků oboru Ošetřovatel.

Cílem výzvy je rozvoj kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život žáků středních odborných škol a odborná podpora pedagogických pracovníků v souladu se Strategií 2030+ a s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019-2023.

Dílčí cíle jsou zaměřené:

 1. na primární prevenci rizikového chování a podporu duševního zdraví u žáků
 2. na globální rozvojové vzdělávání

Realizace proběhne ve dnech 22.- 24.9.2021. Součástí výzvy je i podpora pedagogických pracovníků. Celý text výzvy si můžete přečíst zde.

Kontakt

 • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
 • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
 • Redizo: 600019900
 • IZO: 110009541
 • IČO: 27 681 866
 • Čú: 35-4784430217/0100
 • tel: 541 210 705
 • fax: 541 241 576
 • ID schránka: d3pup6u
 • e-mail: skola@grohova.cz