Pracovní stáž v Německu

Školní akce | 25. 06. 2019

Naše škola vyslala vybrané žákyně třetího ročníku na pracovní stáž do zahraničí. Stáž probíhala v červnu roku 2019. Pracovní stáž nahrazuje část povinné praxe ve zdravotnickém zařízení a žákyně ji absolvovaly v
rámci programu Erasmus+ (reg.číslo 2018-1-CZ01-KA102-047134) v domově pro seniory Pflegewerk v Německu.

Žákyně byly ubytovány a zaměstnány přímo v domově, kde vykonávaly ošetřovatelskou péči o svěřenou skupinu obyvatel. Kromě získání pracovních zkušeností v zahraničním prostředí se zdokonalily v němčině a obdržely mezinárodně platný certifikát Europass.

Se skupinou žáků jela učitelka odborné praxe, která žákům pomohla s orientací v novém prostředí, dohlédla na dodržení smluvených podmínek ubytování a plnění svěřených úkolů, také zajistila program pro volný čas (seznámení s městem a okolím, prohlídka kulturních památek, exkurze do zajímavých míst apod.).

Pobyt v zahraničí trval dva týdny a byl zcela hrazen z prostředků projektu.

 

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • ID schránka: d3pup6u
  • e-mail: skola@grohova.cz