Pracovní stáž v Německu

Školní akce | 25. 06. 2019

Naše škola vyslala vybrané žákyně třetího ročníku na pracovní stáž do zahraničí. Stáž probíhala v červnu roku 2019. Pracovní stáž nahrazuje část povinné praxe ve zdravotnickém zařízení a žákyně ji absolvovaly v
rámci programu Erasmus+ (reg.číslo 2018-1-CZ01-KA102-047134) v domově pro seniory Pflegewerk v Německu.

Žákyně byly ubytovány a zaměstnány přímo v domově, kde vykonávaly ošetřovatelskou péči o svěřenou skupinu obyvatel. Kromě získání pracovních zkušeností v zahraničním prostředí se zdokonalily v němčině a obdržely mezinárodně platný certifikát Europass.

Se skupinou žáků jela učitelka odborné praxe, která žákům pomohla s orientací v novém prostředí, dohlédla na dodržení smluvených podmínek ubytování a plnění svěřených úkolů, také zajistila program pro volný čas (seznámení s městem a okolím, prohlídka kulturních památek, exkurze do zajímavých míst apod.).

Pobyt v zahraničí trval dva týdny a byl zcela hrazen z prostředků projektu.