Ze života školy

Církevní střední zdravotnická škola je otevřena všem žákům bez rozdílu vyznání, tj. žákům těch rodičů, kteří chtějí stavět budoucnost svých dětí na základních morálních hodnotách. […více]

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • ID schránka: d3pup6u
  • e-mail: skola@grohova.cz