Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce:

Kariérový poradce:

 Mgr. Markéta Maštalířová

Tel. 541 210 705, 538 711 127, email: mastalirova@grohova.cz

 

Konzultační hodiny:

Středa  9:40 – 9:55 hod.

Pátek  9:40 – 9:55 hod.

Individuální termíny po předchozí domluvě (kab. 206).

 

Standardní a metodické činnosti výchovného poradce:

 • vyhledávání a podpora žáků s vzdělávacími a výchovnými problémy
 • koordinace diagnostiky a utváření podmínek pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • komunikace se školskými poradenskými zařízeními a dalšími specializovanými pracovišti (PPP, SPC)

 

 Standardní a metodické činnosti kariérového poradce:

 • pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní cestě žáků
 • poskytování služeb žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám

 

Školní metodik prevence:

Mgr. et Bc. Martina Terezie Kalábová

Tel. 541 210 705, email: kalabova@grohova.cz

 

Konzultační hodiny:

Možnost konzultace po předchozí domluvě (kab. 403).

 

Metodická a informační činnost a koordinace preventivních programů v oblasti:

 • záškoláctví
 • užívání návykových látek, kouření
 • šikana
 • vandalismus
 • těžká sociální situace v rodině
 • práce s žáky s výukovými a výchovnými problémy

 

Duchovní správce:

Mgr. Jindřich Kotvrda

Email: kotvrda@grohova.cz

 

Nabídka duchovních rozhovorů a podpory, sdílení spirituálních zkušeností.

Vždy ve středu v čase 9.00 – 10.30 hod., učebna 406.

Přihlašování je možné zde.

Kontakt

 • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
 • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
 • Redizo: 600019900
 • IZO: 110009541
 • IČO: 27 681 866
 • Čú: 35-4784430217/0100
 • tel: 541 210 705
 • fax: 541 241 576
 • ID schránka: d3pup6u
 • e-mail: skola@grohova.cz