Výchova teenagerů

Kurz Výchova teenagerů je pět setkání v příjemném prostředí, kde si můžete na chvíli odpočinout, dát si něco dobrého a seznámit se s dalšími rodiči, kteří stejně jako Vy řeší podobné otázky výchovy svých dětí.

Hlavní částí kurzu jsou poutavé přednášky a diskuse s ostatními rodiči nad zadaným tématem – ať už se jedná o váš přístup, jejich dobré nápady nebo jen sdílení strastí a radostí rodičovství. Témata kurzu se zaměřují na růst v zodpovědnosti, budování charakteru, komunikaci a řešení konfliktů i na předávání zdravých hodnot.

Kurz je hrazen z projektu EU (z operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání) a díky tomu vám ho můžeme nabídnout zcela zdarma. Počet účastníku kurzu je max. 12.

Kurz bude probíhat v tato data 28.5., 4.6., 11.6., 18.6., 25.6., Předpokládaná hodina začátku a konce každé lekce 18:30 – 20:30.

Co je kurz Výchova teenagerů?

• Občerstvení: Pět  setkání v příjemném prostředí, kde si můžete na chvíli odpočinout a seznámit se s dalšími rodiči, kteří mají podobné boje jako Vy.

• Diskuse: Hlavní částí kurzu je ale příležitost diskuse s ostatními rodiči nad zadaným tématem – ať už se jedná o váš přístup, jejich dobré nápady nebo jen sdílení strastí a radostí rodičovství.

• Témata: Ke kurzu patří poutavé přednášky o důležitých tématech výchovy teenagerů od 11 do 18 let plné praktických rad a nápadů.

 • sledovat dlouhodobý cíl
 • naplňovat potřeby teenagerů
 • nastavovat hranice
 • podporovat zdravý emocionální vývoj
 • pomoci jim k dobrým rozhodnutím

Proč jít na kurz?

Rodiče mají dnes nepřeberné množství možností, jakým způsobem děti vychovávat, ale o výchově dospívajících se mluví mnohem méně. Může být úžasné zjistit, že na to nejste sami, a posbírat nápady od ostatních rodičů. Každý z nás se může naučit, jak zlepšit i tu nejlépe fungující rodinu.

 • k teenagerům nedostáváme návod k použití
 • jediná role, ve které jsme v životě nenahraditelní, je role rodiče
 • kurzy jsou vhodné pro páry, pro rodiče i pěstouny, ale i pro jednotlivce, zkrátka pro kohokoli, kdo vychovává dospívající od 11 do 18 let.

Zpětná vazba účastníků 

Kromě důležitých informací, příjemných lidí a prostředí jsem si uvědomila, že jsem to právě já, kdo musí změnit svůj přístup k dítěti, které se stalo teenagerem. (P.)

Líbily se mi příklady ze života ostatních účastníků, kurz mi pomohl s řešením konkrétních situací např. jak dítě vyslechnout a pochopit a jak mu dát důvěru, aby mohlo dospět. (Z.)

Kurz mi dal spoustu námětů a podnětů jak zvládat stres spojený s výchovou a vymezovat si hranice. Nejvíce se mi líbila možnost diskuze s ostatními rodiči. (M.)

Přihlášení

Chcete-li se přihlásit do kurzu, vyplňte prosím formulář k přihlášení. Přihlášky můžete zasílat nejpozději do 27. 5. 2020.  Informace o zpracování osobních údajů najde zde.

Kontakt

 • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
 • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
 • Redizo: 600019900
 • IZO: 110009541
 • IČO: 27 681 866
 • Čú: 35-4784430217/0100
 • tel: 541 210 705
 • fax: 541 241 576
 • ID schránka: d3pup6u
 • e-mail: skola@grohova.cz