Sociální program

Sociální program Církevní střední zdravotnické školy s.r.o. ve školním roce 2008/09

V rámci tohoto programu jsou studenti vedeni k přemýšlení o potřebách nemocných a postižených a o možných způsobech pomoci těmto lidem, napomoci tomuto cítění mají následující aktivity:

Spolupráce se Sluníčkem (Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí)

 • pomoc při zahájení výstavy betlémů v centru (hraní a zpívání koled),
 • adventní koncert (nácvik písniček s klienty Zvonečku pod vedením našich studentek a poté vystoupení na adventním koncertu),
 • pravidelné návštěvy studentek v centru každé pondělí.

Spolupráce s Kociánkou

Spolupráce s Charitou a svazem invalidů

 • asistence nemohoucím v nemocnici v rodinách,
 • výroba a roznášení malých dárečků a přání k Vánocům a Velikonocům v místní nemocnici,
 • účast na Tříkrálové sbírce

Zapojení do celostátních dobročinných nadací

 • naše škola se již tradičně připojuje k takzvaným „Srdíčkovým dnům“ pořádaným hnutím Život dětem. Studenti ve dvou termínech vybrali pro tuto nadaci 40 698,- Kč.

Kontakt

 • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
 • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
 • Redizo: 600019900
 • IZO: 110009541
 • IČO: 27 681 866
 • Čú: 35-4784430217/0100
 • tel: 541 210 705
 • fax: 541 241 576
 • ID schránka: d3pup6u
 • e-mail: skola@grohova.cz