První pomoc

Ve školním roce 2008/09 jsme 14. 1. 2009 realizovali interaktivní program první pomoci na ZŠ J.A. Komenského, Náměstí Republiky, Brno (Husovice).

Program připravili a uskutečnili tito žáci:

Tomeček Dominik, Ševečková Martina, Konečná Andrea, Konieczny Jan, Kopčík Lukáš, Bača Jakub a Piše Jakub pod vedením odborné učitelky Ludmily Staňkové.

Celý program proběhl dvakrát. Proškoleny byly 2 osmé a 2 deváté třídy.

Součástí školení byly modelové situace (tepenné krvácení při přípravě večeře, aspirace, zástava dechu a srdeční činnosti při snídani v domově důchodců,  přepadení s vbodnutím nože do hrudníku – pneumotorax) předvedené našimi žáky. Praktické procvičování žáků ZŠ proběhlo ve skupinách u těchto stanovišť – kardiopulmonální resuscitace u novorozence a dospělého, přikládání šátkových a obinadlových obvazů, přikládání dlah, uložení zraněného do stabilizované polohy, naložení zraněného na nosítka a přenesení do bezpečí.

Žáci ZŠ se aktivně do programu zapojovali, včetně místních vyučujících. Vedení školy projevilo zájem o další spolupráci.

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • ID schránka: d3pup6u
  • e-mail: skola@grohova.cz