Pomáhají nám

Milí přátelé školy,

děkujeme všem, kterým osud této školy není lhostejný a kteří nám chtějí pomoci zlepšit podmínky a možnosti poskytované žákům školy. Na realizaci nových projektů ani na výrazné zkvalitnění materiálního vybavení výuky nemá škola dostatečné prostředky a nemůže je očekávat ani ze strany státních institucí. Proto si dovolujeme mezi jinými oslovit i vás, kdo čtete tyto řádky s prosbou o jakoukoli pravidelnou či nepravidelnou materiální nebo finanční pomoc.

Předem děkujeme za Vaše dary, které můžete zaslat na účet školy

č. 35-4784430217/0100.

Adopce židle

Návratka

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • ID schránka: d3pup6u
  • e-mail: skola@grohova.cz