Pedagogický sbor

Vedení školy
Ředitel:
Mgr. Kasan David (BIO) kasan@grohova.cz
Zástupce ředitele školy:
Mgr. Maštalířová Markéta (OP, OSN, VZ) mastalirova@grohova.cz
Zástupce ředitele školy pro praktické vyučování:
Mgr. Hana Brzezina (OP, OSE, OSN) brzezina@grohova.cz
Kancelář:
Miroslava Machanová skola@grohova.cz
Edita Vyskočilová vyskocilova@grohova.cz
Duchovní:
P. Mgr. Quirín Ján Barník O. Praem. quirin@grohova.cz
Středisko volného času:
MgA. Dominik Filip svc@grohova.cz
Pedagogové interní: Třídní učitel(ka)
Bc. Marcela Čižmárová (OSN, PP) cizmarova@grohova.cz
Mgr. Rostislav Hrbek (ICT, MAT) hrbek@grohova.cz
Mgr. Magda Hulmanová (KPD, OSE, OSN, PK, VKKO)  3. PS hulmanova@grohova.cz
Mgr. Jana Jarolímková (OP, OV, OSE)  2. OS jarolimkova@grohova.cz
Mgr. et Bc. Martina Terezie Kalábová (KPD, OSN, ZN, ZOSE) kalabova@grohova.cz
Mgr. et Mgr. Danuše Končická (AJ, CJL) koncicka@grohova.cz
Mgr. Anna Kotvrdová (OSN, PK, SOM) 4. ZA kotvrdova@grohova.cz
Mgr. Drahomíra Koudelková (OSE, OSN, PK, PS) koudelkova@grohova.cz
Mgr. Lucie Kuczynská, S.M. Karola (AJ, KN) kuczynska@grohova.cz
Mgr. Markéta Matoušková (OSE, OSN, VKKO) 1. A PS matouskova@grohova.cz
Mgr. Lenka Němcová (CJL) 2. ZL nemcova@grohova.cz
Mgr. Jana Neužilová (AJ) 2. B PS neuzilova@grohova.cz
Mgr. Martin Novák (DEJ, EKO, EV, OR, PS) 4. ZL novak@grohova.cz
Mgr. Andrea Odstrčilíková (CHE, KN) odstrcilikova@grohova.cz
Mgr. Taťána Ochmanová (AJ) ochmanova@grohova.cz
Mgr. Michaela Paterová (OP, OV, SOM, ZEH) 3. OS paterova@grohova.cz
Mgr. Miroslava Seroiszková (KPD, OSN, PK, VZ) seroiszkova@grohova.cz
Bc. Veronika Soldánová (AJ, MAT) 1. ZL soldanova@grohova.cz
Mgr. Markéta Šikulová (ON, SON, TV) sikulova@grohova.cz
PaedDr. Helena Šulerová (BIO, FJ) 3. ZL sulerova@grohova.cz
Mgr. Markéta Švecová (OSE, OV) 1. B PS svecova@grohova.cz
Mgr. Adam Vaňhara (DEJ, ICT, LAT, ZT) vanhara@grohova.cz
RNDr. Jana Vítková (CHE, MAT, SAK) 1.OS vitkova@grohova.cz
Mgr. et Bc. Lenka Vlčková (OSE, OSN, OV) 2. A PS vlckova@grohova.cz
Mgr. Antonín Zemánek (TV) zemanek@grohova.cz
Mgr. Vít Zgažar (FYZ, TV) zgazar@grohova.cz
Pedagogové externí:
Ing. Pavel Kolář (KN) kolar@grohova.cz
PhDr. Mgr. Bc. Michaela Naller, MBA, LL.M (EKO) naller@grohova.cz
Mgr. Ludmila Palečková (ICT) paleckova@grohova.cz
Ludmila Staňková (PP) stankova@grohova.cz
Mgr. Linda Štěpánová (CJL, ON) stepanova@grohova.cz
Mgr. Lenka Tihlaříková (KPD, OP, ZN) tihlarikova@grohova.cz
Mgr. Monika Trembuľáková (AJ, MAT) trembulakova@grohova.cz
Mgr. Dagmar Wiecková (NJ) wieckova@grohova.cz
Asistent pedagoga:
Ing. Bc. Helena Maloňová malonova@grohova.cz

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • e-mail: skola@grohova.cz