Pedagogický sbor

Vedení školy
Ředitel:
Mgr. Kasan David (BIO) kasan@grohova.cz
Zástupce ředitele školy:
Mgr. Maštalířová Markéta (OP, OSN, VZ) mastalirova@grohova.cz
Zástupce ředitele školy pro praktické vyučování:
Mgr. Anna Kotvrdová (OSN, PK, SOM) kotvrdova@grohova.cz
Kancelář:
Miroslava Machanová skola@grohova.cz
Edita Vyskočilová vyskocilova@grohova.cz
Duchovní:
Mgr. Jindřich Kotvrda kotvrda@grohova.cz
Středisko volného času:
MgA. Dominik Filip svc@grohova.cz
Pedagogové interní: Třídní učitel(ka)
Mgr. Jan Bochýnek (TV) bochynek@grohova.cz
Mgr. Hana Brzezina (OP, OSE, OSN, PK) brzezina@grohova.cz
Bc. Marcela Čižmárová (OSN, PP) cizmarova@grohova.cz
Bc. Petra Eisenhammerová (OP, OSE, OSN, PK) eisenhammerova@grohova.cz
Mgr. Kateřina Havlátová (OP, OSE, OSN, PK) 1. A PS havlatova@grohova.cz
Mgr. Rostislav Hrbek (ICT, MAT) hrbek@grohova.cz
Mgr. Magda Hulmanová (KPD, OSE, OSN, PK, VKKO)  4. PS hulmanova@grohova.cz
Mgr. Jana Jarolímková (OP, OV, OSE)  3. OS jarolimkova@grohova.cz
Mgr. et Bc. Martina Terezie Kalábová (KPD, OSN, ZN, ZOSE) kalabova@grohova.cz
Mgr. Marcela Kobylková (OSN, PP) kobylkova@grohova.cz
Mgr. et Mgr. Danuše Končická (AJ, CJL)  1.B PS koncicka@grohova.cz
Mgr. Drahomíra Koudelková (OSE, OSN, PK, PS) koudelkova@grohova.cz
Mgr. Magda Králiková (TV) kralikova@grohova.cz
Mgr. Lenka Krinčevová (CJL) 3. ZL krincevova@grohova.cz
Mgr. Lucie Kuczynská, S.M. Karola (AJ, KN)  1. OS kuczynska@grohova.cz
Mgr. Markéta Matoušková (OSE, OSN, VKKO) 2. A PS matouskova@grohova.cz
Mgr. Jana Neužilová (AJ) 3. B PS neuzilova@grohova.cz
Mgr. Martin Novák (DEJ, EKO, EV, OR, PS) novak@grohova.cz
Ing. et Mgr. Linda Novohradská Deutschová (TV) novohradska@grohova.cz
Mgr. Andrea Odstrčilíková (CHE, KN) 1. ZL odstrcilikova@grohova.cz
Mgr. Taťána Ochmanová (AJ) ochmanova@grohova.cz
Mgr. Michaela Paterová (KPD, OSN, SOM, ZEH) paterova@grohova.cz
Mgr. Magdaléna Seiterová (OSE, OSN, PK, VKKO) seiterova@grohova.cz
Mgr. Miroslava Seroiszková (KPD, OSN, PK, PP, VZ) seroiszkova@grohova.cz
Bc. Veronika Soldánová (AJ, MAT) 2. ZL soldanova@grohova.cz
Mgr. Jaroslav Spáčil (FYZ) spacil@grohova.cz
PaedDr. Helena Šulerová (BIO, FJ, ZEH) 4. ZL sulerova@grohova.cz
Mgr. Markéta Švecová (KPD, OSE, OSN, PK, SOM) 2. B PS svecova@grohova.cz
RNDr. Jana Vítková (CHE, MAT, SAK) 2. OS vitkova@grohova.cz
Mgr. et Bc. Lenka Vlčková (OSE, OSN, SAK, VKKO) 3. A PS vlckova@grohova.cz
Mgr. Monika Zelenáková (AJ, ICT, MAT) zelenakova@grohova.cz
Pedagogové externí:
Mgr. Jana Handlarová (OSN, ZEH) handlarova@grohova.cz
Ing. Pavel Kolář (KN) kolar@grohova.cz
Bc. Lukáš Kvašňovský (DEJ) kvasnovsky@grohova.cz
Ing. et Bc. Helena Maloňová (NJ) malonova@grohova.cz
PhDr. Mgr. Bc. Michaela Naller, MBA, LL.M (EKO) naller@grohova.cz
Mgr. Ludmila Palečková (ICT) paleckova@grohova.cz
Mgr. Jarmila Prášková (AJ) praskova@grohova.cz
Mgr. Hana Svobodová (EV) svobodova@grohova.cz
Mgr. Lenka Tihlaříková (KPD, OP, ZN) tihlarikova@grohova.cz
Bc. et Bc. Kristýna Zezulová (CJL) zezulova@grohova.cz

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • ID schránka: d3pup6u
  • e-mail: skola@grohova.cz