Odborná praxe

Spolupráce se zdravotnickými zařízeními

Zdravotnické školství nemůže fungovat bez těsné spolupráce se zdravotnickými zařízeními, které poskytují základnu pro odbornou praxi. Bez úzké návaznosti na praxi, bez využívání bohatých zkušeností, dovedností a vědomostí řady zdravotnických pracovníků nelze vychovávat a vzdělávat naše žáky.

Zařízení s celoroční smlouvou pro všechny obory na Církevní střední zdravotnické škole s.r.o., kde naši žáci absolvují odbornou praxi:

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice

Fakultní – Dětská nemocnice

Nemocnice Milosrdných bratří

Vojenská nemocnice Brno

Domov důchodců Nopova

Hospic sv. Alžběty

I touto cestou si škola dovoluje poděkovat všem zdravotníkům za jejich trpělivost a vstřícnost, se kterou přistupují k našim žákům. Bez jejich pomoci by škola nikdy nemohla zvládnout náročný úkol, kterým je výchova kvalitního zdravotnického pracovníka.

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • ID schránka: d3pup6u
  • e-mail: skola@grohova.cz