Maturita 2021/2022

Způsoby a kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

– Kritéria hodnocení profilové části MZ – obor Praktická sestra 
– Kritéria hodnocení profilové části MZ – obor Zdravotnické lyceum

Maturitní témata pro školní rok 2021/2022

Zdravotnické lyceum

Povinné předměty

Nepovinné předměty

Praktická sestra

Povinné předměty

Nepovinné předměty

Rozhodnutí o maturitních zkouškách 2021/2022

Rozhodnutí o maturitních zkouškách Praktická sestra 2022 (.pdf)

Rozhodnutí o maturitních zkouškách Zdravotnické lyceum 2022 (.pdf)

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • ID schránka: d3pup6u
  • e-mail: skola@grohova.cz