Maturita 2019/2020

Maturitní zkouška – podzim 2020

 • písemné zkoušky společné části MZ se konají 1. – 3. 9. 2020 (přesný harmonogram je na stránkách Cermat: ZDE
 • ústní část maturitní zkoušky třídy 4. ZL se koná 7. 9. 2020 v učebně č. 406
 • ústní část maturitní zkoušky třídy 4.A ZA se koná 7. 9. 2020 v učebně č. 406

Termíny

TERMÍNY MZ – 4. A ZA 2020

TERMÍNY MZ – 4. B ZA 2020

TERMÍNY MZ – 4. ZL 2020

Maturitní témata pro školní rok 2019/2020

Zdravotnické lyceum

Povinné předměty

Nepovinné předměty

Zdravotnický asistent

Povinné předměty

Nepovinné předměty

Rozhodnutí o maturitních zkouškách 2020

Rozhodnutí o maturitních zkouškách Zdravotnický asistent 2020

Rozhodnutí o maturitních zkouškách Zdravotnické lyceum 2020

Kontakt

 • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
 • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
 • Redizo: 600019900
 • IZO: 110009541
 • IČO: 27 681 866
 • Čú: 35-4784430217/0100
 • tel: 541 210 705
 • fax: 541 241 576
 • ID schránka: d3pup6u
 • e-mail: skola@grohova.cz