Jednotná závěrečná zkouška – podzim 2021

Jednotná závěrečná zkouška – podzim 2021

 • Praktická zkouška oboru Ošetřovatel se koná 3. 9. 2021 na pracovišti FB Brno, KIGOPL, oddělení B

Kontakt

 • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
 • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
 • Redizo: 600019900
 • IZO: 110009541
 • IČO: 27 681 866
 • Čú: 35-4784430217/0100
 • tel: 541 210 705
 • fax: 541 241 576
 • ID schránka: d3pup6u
 • e-mail: skola@grohova.cz