Adopce na dálku

Od roku 2003 je naše škola zapojena do projektu Arcidiecézní charity Praha – Adopce na dálku. Přispíváme dvěma dětem – Mariamě z Ugandy a Praveenovi z Indie. Dotujeme jejich vzdělání. Z našeho příspěvku – 7000 Kč ročně každému hradíme školné, školní pomůcky, uniformu, zdravotní péčei a pojištění. Někteří studenti ze školy si procvičují angličtinu dopisováním s těmito dětmi. Jednou za rok obdržíme vysvědčení dětí, kde můžeme vidět, jak prospívají. Zapojením do tohoto projektu se učíme dělit se s nejpotřebnějšími.

Peníze na podporu dětí v Adopci na dálku získáváme tak, že pořádáme „misijní svačiny“. Žáci i učitelé napečou a připraví sladké i slané pečivo, vyrábíme tousty nebo párky v rohlíku a ostatní si je pak o přestávkách mohou kupovat. Získané peníze použijeme pro naše kamarády z Ugandy a Indie na podporu jejich studia.

O projektu Adopce na dálku se můžete více dozvědět na www.charita-adopce.cz

Mariam Nalukenge je narozena v roce 1998. Oba rodiče jí zemřeli na AIDS. Má 5 sourozenců, vychovává je teta a babička. Chce se stát zdravotní sestrou. Učí se průměrně, ale do školy chodí velmi ráda. (Ukončení studia)

Praveen Mendonca z Indie je narozen 19. 7. 2001. Chodí do soukromé školy, učí se dobře, účastní se sportovních soutěží. Chce se stát advokátem.

Aktualita v projektu Adopce na dálku 2016/2017

Mariam Nalukenge z Ugandy dosáhla 18 roků, úspěšně ukončila školu a stala se váženým člověkem ve vesnici.

Bude pracovat jako obchodní manažerka firmy s mobilními telefony MTN Uganda. Je šťastná, že si vydělává, osamostatní se a může finančně podporovat svoji rodinu.

VŠEM DĚKUJE ZA PODPORU, DÍKY KTERÉ DOSÁHLA TOHOTO ÚSPĚCHU

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • ID schránka: d3pup6u
  • e-mail: skola@grohova.cz