Organizace závěru školního roku 2019/2020

Oznámení | 04. 06. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

rádi bychom vás informovali o tom, že od 9. 6. 2020 bude umožněna žákům osobní přítomnost ve škole pro individuální či skupinové konzultace (max. do 15 žáků) z důvodu objasnění nebo doplnění učiva. Na termínu konzultace je potřeba se předem domluvit s jednotlivými vyučujícími. Výuka bude nadále až do 26. 6. 2020, kromě žáků na souvislé nebo odborné praxi, probíhat distanční formou. Přikládáme Pokyny k ochraně zdraví, čestné prohlášení (je nutné ho odevzdat podepsané zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka při prvním vstupu do školy) a tabulku s termíny aktivit v závěru školního roku.

Pokyny k ochraně zdraví(ve formátu pdf)

Čestné prohlášení (ve formátu pdf)

Termíny aktivit v závěru školního roku (ve formátu pdf)

S přáním dobra a pokoje za zaměstnance školy

David Kasan

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • ID schránka: d3pup6u
  • e-mail: skola@grohova.cz