On-line výuka

Oznámení | 18. 03. 2020

Vážení rodiče, vážení žáci, oznamujeme, že od 12. 3. 2020 začala žákům on-line výuka (distanční vzdělávání). Výuka probíhá přes aplikaci Google Classroom (učebna), na kterou byli naši učitelé minulý týden proškoleni a stále se školí. Výuka může probíhat i dalšími jinými formami, o kterých  budou žáci informováni.

Povinností žáků je přihlásit se do jednotlivých kurzů na Google Classroom, do kterých jim učitelé zadali přístup, a plnit zadané úkoly. Povinnost žáků plnit úkoly platí pro jakoukoliv formu, kterou si učitel zvolí.

Žáky prosíme o spolupráci s učiteli, zodpovědnost a svědomitost při vypracovávání úkolů, komunikaci s pedagogy a řešení problémů. Doporučujeme si vyhradit čas na výuku a úkoly plnit postupně. Pokud vám žákům instrukce nejsou jasné, nedostali se k vám nějaké informace, něco vám nefunguje nebo nejde spustit, jste povinni kontaktovat své učitele. Neváhejte tedy, abychom vám mohli co nejdříve pomoci a problém vyřešili.

Všechny důležité informace byly žákům odeslány na třídní e-maily, kam také odesílají instrukce učitelé jednotlivých předmětů.

V případě technických komplikací prosím kontaktujte asistentku školy Mgr. Marii Hynkovou na emailové adrese hynkova@grohova.cz

Děkujeme

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • ID schránka: d3pup6u
  • e-mail: skola@grohova.cz