OCENĚNÍ POMOCI MINISTREM ZDRAVOTNICTVÍ A HLAVNÍ SESTROU

Oznámení | 07. 10. 2021

Toto ocenění jsme převzali od Asociace zdravotnických škol ČR zastoupené PhDr. Karlem Štixem.

 

„Dovolte mi, abych všem vašim žákům, studentům a učitelům zdravotnických škol sdružených v Asociaci zdravotnických škol ČR poděkoval jménem asociační rady za pomoc v době pandemie  Covid-19. Bez této pomoci by se naše nemocnice, seniorské domy, ústavy sociální péče včetně testovacích a očkovacích míst neobešly.

Věřím, že krizové období přineslo do našich škol i pozitiva, a to především v podobě zvýšeného zájmu o zdravotnické profese a posílení jejich prestiže ve společnosti. Snažme se o to, abychom i v budoucnu udrželi a nadále zvyšovali kvalitní odbornou přípravu našich absolventů, kterých je stále nedostatek.“

PhDr. Karel Štix

Předseda Asociace zdravotnických škol ČR

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • ID schránka: d3pup6u
  • e-mail: skola@grohova.cz