Konání voleb do školské rady

Oznámení | 17. 09. 2018

Informace o konání voleb do školské rady při CSZŠ s.r.o., Grohova 14/16, Brno

Den konání voleb: úterý 2. 10. 2018

Čas:

9.30 – 10.00 hod.

12.00 – 13.00 hod.

14.30 – 15.00 hod.

Místo: CSZŠ s.r.o., Grohova 14/16, místnost č. 15

Volby se uskuteční tajným hlasováním.

Listina kandidátů z řad učitelů bude zveřejněna dnem 25. 9. 2018 v budově školy v přízemí na informační desce a na webových stránkách školy (www.grohova.cz)

Hlasovací lístky budou k dispozici v den konání voleb ve volební místnosti.

Výzva pro zájemce o kandidaturu!

Návrhy na kandidáty na člena školské rady z řad učitelů podávejte volební komisi (M. Maštalířová, M. Machanová, E. Vyskočilová) do pátku 21. 9. 2018.

Štítky:

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • ID schránka: d3pup6u
  • e-mail: skola@grohova.cz