Kde pomáháme?

Oznámení | 03. 04. 2020

Zveřejňujeme některé z aktivit, jimiž se naše škola snaží v době pandemie pomoci:

 • zřídili jsme ROUŠKOVNÍK, tzn. naši zaměstnanci šijí roušky a nabízejí je lidem zdarma
 • zapůjčili jsme ochranné brýle a štíty do 2 zdravotnických zařízení (brněnské nemocnice a polikliniky) lékařům a sestřičkám
 • pracovníci našich terénních sociálních služeb pečují o přibližně 30 klientů, většinou seniorů
 • ve zdravotnických a sociálních zařízeních pracují někteří naši pedagogové a žáci.

Kontakt

 • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
 • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
 • Redizo: 600019900
 • IZO: 110009541
 • IČO: 27 681 866
 • Čú: 35-4784430217/0100
 • tel: 541 210 705
 • fax: 541 241 576
 • ID schránka: d3pup6u
 • e-mail: skola@grohova.cz