II. kolo přijímacího řízení

Oznámení | 07. 05. 2019

V průběhu května bude vypsáno II. kolo přijímacího řízení na obory Praktická sestra a Ošetřovatel. Kritéria (obdobná jako v I. kole) a počty volných míst budou doplněny dodatečně. V tuto chvíli je však již možné podávat přihlášky ke vzdělání v těchto oborech.

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • ID schránka: d3pup6u
  • e-mail: skola@grohova.cz