Doporučení pro hodnocení

Oznámení | 06. 05. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, v minulých dnech vydalo MŠMT vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, kterou reaguje na současné specifické podmínky ve vzdělávání. Vyhláška stanovila určitý rámec, ke kterému musí každá škola vydat upřesnění, jak bude probíhat hodnocení v jejím případě. Proto jsme v předchozích týdnech realizovali dotazníkové šetření žáků, abychom měli na průběh vzdělávání aktuální zpětnou vazbu. Poté jsme s vedoucími předmětových komisí zkonzultovali obsah vlastního doporučení školy, které jsme dnes představili třídním učitelům.

V souladu s pokynem MŠMT zveřejňujeme Doporučení pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.