Den prevence

Nezařazené | 03. 02. 2020

Dne 30. 1. 2020 proběhl na naší škole Den prevence. Žáci se seznámili s problematikou sociálně patologických jevů zvláště pak jak jim předcházet. Jednotlivé přednášky byly zaměřeny na téma prevence nemoci AIDS, kyberšikana a trestní odpovědnost, další témata, která zazněla, se týkala drogové závislosti, xenofobie a rasizmu. Závěrem každého sdělení, proběhla mezi lektory a žáky diskuze, při níž byl dán žákům prostor k dotazům.

V měsíci lednu ve spolupráci s Českou asociací školních metodiků prevence proběhl v hodinách ICT výukový program Drogy trochu jinak.

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • ID schránka: d3pup6u
  • e-mail: skola@grohova.cz