Tamara Kalová

V 9. třídě jsme se měli rozhodnout, jaký obor bychom chtěli studovat a já to až do posledního okamžiku nevěděla. Jediné, co jsem věděla, bylo, že chci pomáhat lidem. Hledala jsem tedy školy, které by mi to umožnili a jedna z nich byla CSZŠ Grohova a jejich obor „Ošetřovatel“. Byla to církevní škola a já se bála, jaké to asi bude na takové škole studovat a zda mě vezmou. Nastal den pohovorů a já sebrala veškerou odvahu a šla. Na pohovoru jsem mluvila s velice milými lidmi a zjistila jsem, že se nebylo vůbec čeho bát. Další pro mě velmi stresující den, byl první den školy. Bylo to něco jiného, než 9 let chodit do jedné školy se stejnými spolužáky. Jediné, co nás tady spojovalo, bylo to, že jsme chtěli to stejné – pomáhat. Po pár týdnech jsem zjistila, že lepší školu jsem si vybrat nemohla. To, že jsem nevěřící vůbec nikomu nevadilo a všichni se vzájemně respektovali. Učitelé byli velmi milý, dokázali pomoct s jakýmkoli problém ať už co se to týkalo školy, nebo osobního života a když bylo potřeba, vyšli i vstříc. Získala jsem spoustu užitečných informací, na kterých se dá stavět v zaměstnání i v případě pokračování ve studiu a to nejen díky velkým zkušenostem z praxí, ale také díky tomu, že učitelé věděli, o čem mluví a dokázala to vysvětlit tak, aby to pochopil každý. Nyní pracuji jako sanitárka v Dětské nemocnici a to byl vždy můj sen. Tímto bych rovnou chtěla poděkovat všem učitelům a především mé třídní učitelce Haně Svobodové, kteří mě provázeli těmito třemi lety studia a dovedli mě k mému snu – k dětem.

 

Ročník 2014 – 2017

návrat na hl. stránku

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • ID schránka: d3pup6u
  • e-mail: skola@grohova.cz