Aneta a Nikola Komínkovy

Aneta a Nikola Komínkovy, Studentky VUT (biomedicínské aplikace) a LF

Baví tě pomáhat lidem? Zajímáš se o lidské tělo? Jestli ano, tak je tato škola stvořena přímo pro tebe. Naučíš se nejen teoretické základy, ale mnohé si vyzkoušíš i v praxi. Díky této škole se můžeš dostat na místa, kam se v běžném životě nedostaneš a získat tak dovednosti z pohledu zdravotníků.

Protože je škola malá, nabízí přátelský až rodinný přístup, proto pro nás byla jasnou volbou . A přátelství, která jsme si zde vytvořily, přetrvávají dodnes.

 Jako studentky zdravotnického lycea jsme se naučily první pomoci, získaly vědomosti převážně z oblasti biologie, fyziky a chemie, prošly mnoha exkurzemi a měly možnost zažít den v „kůži“ sestřiček.

Pokud se chceš později hlásit na VŠ, nemusíš dále pokračovat jen ve zdravotnických oborech, ale  vše, co se tady naučíš, můžeš uplatnit i jinde.

Na čtyři roky na této škole rády vzpomínáme a neváhaly bychom se přihlásit znovu.

návrat na hl. stránku

Kontakt

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
  • Grohova 14/16, 602 00 BRNO
  • Redizo: 600019900
  • IZO: 110009541
  • IČO: 27 681 866
  • Čú: 35-4784430217/0100
  • tel: 541 210 705
  • fax: 541 241 576
  • ID schránka: d3pup6u
  • e-mail: skola@grohova.cz